Γεώργιος Οσεπασβίλη

Τεχνικός Διευθυντής. Έχει εμπειρία σε υπηρεσίες βιοκαθαρισμών στρωμάτων και σαλονιών από το 2008, στις υδραυλικές εφαρμογές& στην διαχείριση λυμάτων και στην αντλήση υδάτων από το 2003.