2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ

Χρησιμοποιούμε τις πιο οικολογικές και ακίνδυνες επιλογές στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, τηρώντας πάντα τις πιο αυστηρές προδιαγραφές πολιτικής ποιότητας σύμφωνα με την πιστοποίηση ISO 9001:2008.