Βιοκαθαρισμοί

Βιοκαθαρισμοί κατ’ οίκων σε σαλόνια, χαλιά, κλίνες και στρώματα, από 10€