Φάκελος Υγειονομικής Εφαρμογής

Κάθε εργασία μας γίνεται υπό την παρουσία ειδικού επιστήμονα σύμφωνα με τον Νόμο και τον εκπαιδευμένο εφαρμοστή που έχει η εταιρεία μας.

Συντάσσουμε Υγειονομικές Εκθέσεις λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά standards που απαιτεί το ISO 22000-HACCP και σας παραδίδουμε τον ειδικό φάκελο που απαιτεί ο Νόμος.

Έχουμε υποχρέωση να σας ενημερώνουμε σε κάθε επίσκεψη μας για την πορεία των εργασιών μας και να σας παρέχουμε τα ανάλογα πιστοποιητικά εργασιών.

Η συχνότητα των επισκέψεων και εφαρμογών εξαρτάται από το είδος του παθογόνου, την εποχή, την ένταση, την προσβολή και τις συνθήκες που επικρατούν.

Επίσης θα σας παραδώσουμε φάκελο με την Νόμιμη άδεια μας καθώς και τα ανάλογα  M.S.D.S. των σκευασμάτων που χρησιμοποιούμε.