Καθαρισμός και Φύλαξη Χαλιών

Αναλαμβάνουμε τον βιοκαθαρισμό και πλύσιμο κάθε τύπου και ποιότητας χαλιού με εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Δωρεάν φύλαξη.