Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών

Αναλαμβάνουμε τον βιοκαθαρισμό και πλύσιμο κάθε τύπου και ποιότητας χαλιού με απολύτως ασφαλή τρόπο και εξειδικευμένη τεχνογνωσία.