Απολυμάνσεις

Με ειδικά απολυμαντικά σκευάσματα άνευ οσμής και διαβρωτικού διαλύτου ιδιαίτερα σε κατοικημένους χώρους και χώρους παρασκευής τροφίμων.