Απολυμάνσεις

Η BioGeneralco χρησιμοποιεί ,  ειδικά απολυμαντικά σκευάσματα άνευ οσμής και διαβρωτικού διαλύτου ιδιαίτερα σε κατοικημένους χώρους και χώρους παρασκευής τροφίμων. Μια απολύμανση  επιβάλλεται , ειδικά μετά την επιδρομή τρωκτικών , όπου μεταφέρουν  μικρόβια .

Όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι ακίνδυνα αποτελεσματικά στα περισσότερα μικρόβια (μύκητες, βακτήρια ,ιοί) και εφαρμόζονται με μέθοδο ψυχρής εκνέφωσης (fogger) από ειδικά εκπαιδευμένο εφαρμοστή.

Ειδικές απολυμαντικές εφαρμογές και απόσμηση σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς θαλάμους συντήρησης τροφίμων , σε χώρους όπου έχουν παραμείνει πτώματα ζώων, πτηνών (κοτέτσια), υπόγεια ,  βόθροι, κ.λ.π.