Απολυμάνσεις – Απεντομώσεις – Μυοκτονίες

Απολυμάνσεις

Η BioGeneralco χρησιμοποιεί ,  ειδικά απολυμαντικά σκευάσματα άνευ οσμής και διαβρωτικού διαλύτου ιδιαίτερα σε κατοικημένους χώρους και χώρους παρασκευής τροφίμων. Μια απολύμανση  επιβάλλεται , ειδικά μετά την επιδρομή τρωκτικών , όπου μεταφέρουν  μικρόβια .

Όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι ακίνδυνα αποτελεσματικά στα περισσότερα μικρόβια (μύκητες, βακτήρια ,ιοί) και εφαρμόζονται με μέθοδο ψυχρής εκνέφωσης (fogger) από ειδικά εκπαιδευμένο εφαρμοστή.

Ειδικές απολυμαντικές εφαρμογές και απόσμηση σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς θαλάμους συντήρησης τροφίμων , σε χώρους όπου έχουν παραμείνει πτώματα ζώων, πτηνών (κοτέτσια), υπόγεια ,  βόθροι, κ.λ.π.

Απεντομώσεις

Με την καταπολέμηση εντόμων αναλαμβάνουμε και σας προστατεύουμε από τα προβλήματα που δημιουργεί η παρουσία τους, τόσο στους χώρους διαμονής όσο και στους χώρους διακίνησης τροφίμων. Επιλέγουμε την σωστή μέθοδο εφαρμογής τόσο από επιστημονικής άποψης όσο και αποτελεσματικότητας παρέχοντας γραπτή εγγύηση.

Μυοκτονίες

Η μόνιμη απαλλαγή από τα τρωκτικά είναι δύσκολη για κάποιον που δεν γνωρίζει την βιολογία τους, το είδος και τις ιδιομορφίες του χώρου που καλείται για την εφαρμογή.

Η ειδική εκπαίδευση του προσωπικού της BioGeneralco και η άριστη γνώση & ποιότητα των σκευασμάτων που χρησιμοποιούμε εγγυώνται το  αποτέλεσμα .

Η επιλογή των θέσεων και η σωστή τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών μυοκτονίας (πάντοτε με εγκεκριμένα δολώματα) εξασφαλίζει το άριστο αποτέλεσμα. Για κάθε εφαρμογή μας σας παρέχουμε γραπτή  εγγύηση , (πιστοποιητικό εργασιών) .

Χρησιμοποιούμε τελευταίου τύπου αιμολυτικά κηρώδη δολώματα  εγκεκριμένα , ασφαλή για οικόσιτα ζώα, πουλιά.

Όλα τα χρησιμοποιημένα σκευάσματα είναι άοσμα, αιμολυτικά και τα πτώματα των ποντικών αναδίδουν ελάχιστη οσμή.