Απεντομώσεις

Με την καταπολέμηση εντόμων , αναλαμβάνουμε  και σας προστατεύουμε από τα προβλήματα που δημιουργεί η παρουσία τους , τόσο στους χώρους διαμονής όσο και στους χώρους διακίνησης τροφίμων.  Επιλέγουμε την σωστή μέθοδο εφαρμογής τόσο από επιστημονικής άποψης όσο και αποτελεσματικότητας παρέχοντας ανάλογη γραπτή εγγύηση , (πιστοποιητικό εργασιών).

Στόχος μας το άριστο αποτέλεσμα με την χρήση ακίνδυνων, ασφαλών και εγκεκριμένων σκευασμάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

no images were found