Προσφορά εργασίας

Η BioGeneralco επιθυμεί να στελεχώσει την εταιρία της με εξωτερικούς συνεργάτες , στα τμήματα:

  1. Τμήμα Πωλήσεων
  2. Τμήμα Συμβούλων & Υγειονομικών Διαγνώσεων

Σε  Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη  και Ξάνθη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα βιογραφικά τους  στο e-mail : info@biogeneralco.gr

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι που θα επιλεχτούν θα ειδοποιηθούν προσωπικώς

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

  • Ηλικία άνω των 22 ετών
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις , ιδιόκτητο ΙΧ.
  • Για το τμήμα πωλήσεων : πτυχίο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Για το τμήμα συμβούλων & Υγειονομικών Διαγνώσεων : πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  ( θετικής κατεύθυνσης)