Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών

Αναλαμβάνουμε τον βιοκαθαρισμό και πλύσιμο κάθε τύπου των χαλιών με απολύτως ασφαλή υλικά και εξειδικευμένη τεχνογνωσία.