Εγγύηση και πιστοποιητικά εργασιών

Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας

 

 

Γραπτή Εγγύηση της BioGeneralco

Όλες μας οι εργασίες συνοδεύονται με τη Γραπτή Εγγύηση της BioGeneralco. Η BioGeneralco συνάπτει με όλους τους πελάτες της Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Όλες οι εργασίες της BioGeneralco πιστοποιούνται με ειδικό Πιστοποιητικό Εργασιών βάσει νομοθετικών απαιτήσεων και κανονισμών.

Πιστοποιητικό Εργασιών Μυοκτονίας / Απεντόμωσης / Απολύμανσης: