Στοιχεία επικοινωνίας

BioGeneralco
Τεχνικός Υπευθυνος: Μιχαλακόπουλος Παντελής

Έδρα:
Δ. Δ. Μπλέτσα 8 (δίπλα από τη Δημαρχεία)
69100 Κομοτηνή
Διαχειριστής της Επιχείρησης: Μιχαλακόπουλος Παντελής
Τηλέφωνο: 25310 36663
Κινητό: 6977 916823
Fax: 25310 83919
Email: info@biogeneralco.gr
BioGeneralco - Έδρα
Υποκατάστημα:
Π. Τσαλδάρη 70 (στον Σ/Δ Σταθμό)
69100 Κομοτηνή
Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας (Π.Ε. Γεωπόνος): Εμβολιάδου Ευδοξία
Τηλέφωνο: 25310 80328
Fax: 25310 80329
BioGeneralco - Υποκατάστημα

Χάρτης:Προβολή μεγαλύτερου χάρτη